MT Maritiemfreelancer

"De match tussen opdrachtgever en freelancer".

Getijtafels 2019/2020.

Header01

De getijtabels bevatten alle waterstanden voor het lopende jaar (2019) van 86 meetpunten in de getijtafels  voor Nederland 2019.

Lees meer 

Hydrografie.

Header02

Hier de Golfhoogte, windrichting en windsnelheid van een aantal plaatsen langs de Nederlandse en de Belgische kust. 

 Lees meer 

VTS-Procedures.

Header03

Bekijk de VHF-kanalen waarop in de havens afgestemd moet worden om te communiceren met VTS  en de verkeers- centrales. 

 Lees meer 

Communicatie.

Header04

Deze marifoon(werk)procedures zijn de leidraad voor verkeersdeelnemers die deelnemer aan het scheepvaart-verkeer.

Lees meer 

 Welkom op de website van MT Maritiemfreelancer.

MT Maritiemfreelancer wizzorgvuldig en volledimogelijzijn bij het verstrekken van correcte eactuele informatiaan bezoekers van dezinternetsite of haar applicatie .......

Donateur van Portview Rotterdam.

Om deze website en applicatie finacieel te kunnen onderhouden vraag ik een bijdrage voor het gebruik van mijn kaarten aan derde, om deze kaarten te kunnen ontvangen kunt U donateur worden van Portview Rotterdam, vul het inschrijfformulier geheel in en ik stuur U een donatiefactuur van 24,52 per jaar. Hierna krijgt U toegang tot alle mappen en overzichtskaarten van deze website. U krijgt via de opgegeven email adres de inlogcode voor het gebruik van deze kaarten.

Er is ook een Portview Rotterdam Applicatie ..........

Lees meer 

Bedrijfsdonateur van Portview Rotterdam zijn; 

Logo Simacharters

Logo Fairplay Towage

Laatste website update: 

11-11-2019.